Ekupheleni, akusho lutho. Sadalwa for more. "Cool luyinto edlulayo, futhi singeke siphile ngoba "-umbuso amazwi yohambo Lee. Uqinisile. Ukuzama ukuba siphile nje kufanele bangabi namusa, nje ukuba kube lusizo, liphansi. Futhi izwi Trip Lee liyakhala, Rise! Kukhona okuningi ukubona, ukwazi, ukuthanda, ukuze ujabulele.
104. Izinganekwane. Unogwaja. Ngisemncane umama wayesixoxela izinganekwane. Lena indaba kanogwaja. Ngelinye ilanga izilwane ezimbili, ingulube nembuzi zahlangana nonogwaja. Uma zimbona unogwaja zaqala zamhleka. Wadinwa unogwaja. Wase efuna isu.